« Vissza

Felhasználási feltételek

1. Általános rendelkezések
Jelen szerződés létrejött egyrészről Ön mint látogató (továbbiakban: Felhasználó), másrészről a Pear Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13-09-134041, székhely: 2200 Monor, Madách u. 24., B. ép.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között, Neked8 nevű kommunikációs szolgáltatás (továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének tárgyában.
Felhasználó a neked8.hu, nekednyolc.hu, nekemnyolc.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybevételének megkezdésével elfogadja ezen felhasználási feltételekben foglaltakat, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező adatvédelmi nyilatkozatot.
Az a felhasználó, akit a szolgáltatás nem tud azonosítani olyan felhasználóként, mint aki elfogadta és magára kötelező érvényűnek tekinti jelen feltételeket, csak egyirányú kommunikációs szolgáltatást vehet igénybe, vagyis csak adatokat fogadhat, de nem küldhet.
2. Szolgáltatás leírása
A szolgáltatás jellege: kommunikációs szolgáltatás. Az oldalon elérhetőek a felhasználók által feltöltött tartalmak és információk. Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmakért. Tilos a szolgáltató előzetes írásbeli egyetértő nyilatkozata nélkül a szolgáltatás, vagy bármely eleme, beleértve a képi, szöveg, program és adat állományok másolása, nyilvánosságra hozatala, az oldal belinkelése vagy beillesztése.
3. Felhasználó jogai
a. Felhasználónak joga van a szolgáltatást jelen szerződés és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett korlátozás nélkül ingyenesen igénybe venni.
b. Felhasználónak joga van rendelkezni saját adataival, azokat módosíthatja, törölheti.
c. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tartalmainak eltávolítása iránti kérelem teljesítése Szolgáltató kizárólagos mérlegelési körébe tartozik.
4. Felhasználó kötelezettségei
a. Felhasználó kijelenti, hogy minden általa megadott adat és információ megfelel a valóságnak, valamint tisztában van azzal, hogy saját és mások személyiségi jogainak védelme az ő feladata és felelőssége, mert információit a szolgáltatás segítségével ő hozza nyilvánosságra.
b. Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során nem sérti meg a hatályos magyar, és a szolgáltatás igénybe vételének helyszínén érvényes törvényeket és jogszabályokat, különös tekintettel a zaklató, durva, rágalmazó, becsületsértő kijelentésekre.
c. Nem okoz szándékosan kárt sem a szolgáltatásban, sem a szolgáltatást igénybe vevő más felhasználóknak.
d. Felhasználó vállalja, hogy Szolgáltató rendszerében nem helyez el a szerzői és kapcsolódó jogokat sértő adatállományokat.

5. Felhasználó felelőssége

a.
Felhasználó felelősséget vállal az általa megadott adatok valódiságáért.
b.
Felhasználó csak a saját felelőségére adhat meg saját személye azonosítására alkalmas adatokat, állományokat.
c.
Felhasználó köteles a regisztráláskor megadott adatait bizalmasan kezelni, így felelős azok jogsértő magatartásáért, akik az ő nevében jelentkeztek be.


6. Szolgáltató jogai
a. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket, és a szolgáltatást egyoldalúan, a felhasználó e-mailben történő értesítésével egyidejűleg módosítsa, felmondja.
b. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen feltételeket, a hatályos jogszabályokat be nem tartó, vagy a többi felhasználót magatartásával zavaró felhasználókat kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből, ebben az esetben szolgáltatót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.
c. Szolgáltató jogait saját munkatársain keresztül gyakorolja.
d. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen feltételeket, vagy a jogszabályokat sértő adatokat, információkat törölje, és a szabályokat megsértő felhasználókat, a felelősség felhasználóra hárításával kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók által feltöltött adatok és információk valóságtartalmát nem vizsgálja automatikusan. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy azon felhasználók ellen, akik valótlan adatokat szolgáltattak, harmadik személynek kárt okoztak, jogszabálysértő információt tettek közzé, vagy az Adatvédelmi Nyilatkozatot megsértették, az okozott kár megtérítése, valamint az esetleges büntetőjogi felelősségre vonás érdekében a szükséges jogi lépéseket megtegye.
e. Felhasználónevek szabályozása: a megtévesztő vagy trágár felhasználónevet használó felhasználók esetében Szolgáltató fenntartja a jogot a törlésre.
7. Szolgáltató kötelezettségei
a. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást biztosítja a felhasználóknak.
b. Szolgáltató vállalja, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottaknak teljes mértékben eleget tesz.
c. Szolgáltató köteles minden rendelkezésére bocsátott adatot védeni az illetéktelen felhasználástól. Szolgáltató köteles hatósági megkeresésre a birtokában lévő személyes adatokat kiadni.
d. A szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően telefonon szóban vagy elektronikus úton (emailben) folytatja. A szolgáltató elsősorban a felhasználó által a szolgáltatóhoz való forduláskor használt e-mail címet használja a válaszadásra
8. Szolgáltató felelőssége
a. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás szüneteltetéséből, módosításából eredő károkért.
b. Szolgáltató felelőssége nem vonatkozik a felhasználók számítógépein futó szoftverekre.
c. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződésszegő felhasználók kizárásából, adataik törléséből, módosításából eredő esetleges károkért.
d. A szolgáltatást minden felhasználó a saját felelősségére használja. Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbiakért:

-tartalmi hibák, pontatlanságok;
-Szolgáltató szervereihez történő illetéktelen hozzáférés;
- harmadik fél által közzétett információért, hirdetett termékért vagy szolgáltatásért;
- olyan külső oldal tartalmáért, amely hiperlinken, banneren vagy egyéb reklámon keresztül kapcsolódik.


Egyéb rendelkezések

a. Felek jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a fent a szerződésben hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
b. Felek a vitáikat megkísérlik békés úton rendezni.